Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich - wydawnictwo ciągłe w języku polskim Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, finansowane w całości przez Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN.
Red. Naczelny - prof. dr hab. Stanisław KOPEĆ - Akademia Rolnicza, Kraków.
Adres Redakcji - Oddział PAN,
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków,
tel. (+48 12) 422 72 56