ZESZYT 55

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA ZIEM GÓRSKICH


I. Anna Czemerda, Stanisław Kopeć, Wspomnienie pośmiertne. Prof. dr inż Jerzy Fabijanowski (1916-2008). Pobierz

II. Adam Czudec, Czynniki kształtujące siłę ekonomiczną gospodarstw rolnych w regionie górskim. Pobierz

III. Wiesław Musiał, Tomasz Wojewodzic, Przesłanki upadku ekonomicznego gospodarstw rolniczych na obszarach górzystych. Pobierz

IV. Ewa Baran, Uwarunkowania przemian gospodarki górskiej w świetle procesów integracyjnych z UE. Pobierz

V. Wojciech Sroka, Perspektywy rozwoju obszarów górskich w Polsce i Niemczech. Pobierz

VI. Antonín Vaishar, Jana Zapletalová, Situation of the countryside in the mountain part of the Czech-Polish borderland (Sytuacja na obszarach górskich wzdłuż granicy Czesko-Polskiej). Pobierz

VII. Tomasz Berbeka, Przemiany obszarowe gospodarstw indywidualnych na terenach górskich i górzystych Dolnego Śląska. Pobierz

VIII. Kazimierz Januszek, Zagrożenie trwałości lasów w Sudetach. Pobierz

IX. Mieczysław Kosibowicz, Ocena zdrowotności upraw i młodników na terenach poklęskowych w Górach Izerskich. Pobierz

X. Stanisław Niemtur, Elżbieta Chomicz, Tomografia komputerowa świerków w zagrożonych drzewostanach o różnym statusie ochronnym. Pobierz

XI. Piotr Nowakowski, Uwarunkowania i perspektywy chowu przeżuwaczy na górskich użytkach zielonych. Pobierz

XII. Józef Sowiński, Agata Liszka-Podkowa, Rafał Bodarski, Eibertus Nicolaas van Loo, Baza surowcowa biomasy do celów biorafineryjnych w warunkach Sudetów. Pobierz

XIII. Bożena Tańska-Hus, Krystian Ogły, Produkcja zwierzęca w gospodarstwach górskich położonych w Sudetach. Pobierz

XIV. Ewa Pałka, Przestrzeń agroturystyczna w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich. Pobierz

XV. Cezary Jastrzębski, Perspektywy rozwoju w Górach Świętokrzyskich. Pobierz

XVI. Stanisław Minta, Charakterystyka rynku usług turystycznych w rejonie Doliny Górnej Białej Lądeckiej. Pobierz

XVII. Izabela Kurtyka, Turystyka wiejska i agroturystyka jako element zrównoważonego rozwoju powiatu kłodzkiego. Pobierz

XVIII. Włodzimierz Białczyk, Anna Cudzik, Jarosław Czarnecki, Krzysztof Pieczarka, Ocena zmian właściwości trakcyjnych opon na drogach leśnych w warunkach podgórskich. Pobierz

XIX. Stanisław Kopeć, Tereny górskie - kierunki badań i dyscypliny naukowe. Pobierz