ZESZYT 56

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA ZIEM GÓRSKICH

I. Barbara Kutkowska, Henryk Łabędzki, Realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego
obszarów wiejskich terenów sudeckich. Pobierz

II. Tomasz Wojewodzic, Poziom rozwoju gospodarczego gmin w Karpatach Polskich. Pobierz

III. Izabela Kurtyka, Dorota Don, Strategia rozwoju turystyki wiejskiej w sudeckiej gminie Międzylesie. Pobierz

IV. Iwona Kiniorska, Zmiany warunków życia ludności wiejskiej regionu Gór Świętokrzyskich. Pobierz

V. Ewa Baran, Bogumiła Grzebyk, Infrastruktura ekologiczna jako element ochrony środowiska
przyrodniczego gmin górskich. Pobierz

VI. Stanisław Niemtur, Elżbieta Chomicz, Występowanie chorób korzeni a zasiedlanie drzew
przez kambiofagi w świerczynach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Pobierz

VII. Stanisław Niemtur, Jan Głaz, Marek Pierzchała, Występowanie jawora (Acer pseudoplatanus
L.) w nadleśnictwach Karpackiej Krainy Przyrodniczo-Leśnej. Pobierz

VIII. Eligiusz Brzeźniak, Jan Lach, Tendencje zmian stanów wody w dorzeczu Mleczki – przyczyny
i skutki. Pobierz

IX. Łukasz Satoła, Janusz Żmija, Poszukiwanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz wspierania
wielofunkcyjności regionu górskiego województwa małopolskiego. Pobierz

X. Maria Golinowska, Aktywność mieszkańców obszarów wiejskich na przykładzie odnowy wsi
i dziedzictwa kulturowego. Pobierz

XI. Teresa Miś, Aktywność samorządów gmin w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej w obszarach
górzystych. Pobierz

XII. Wojciech Sroka, Wiesław Musiał, Przodujące gospodarstwa rodzinne wybranych subregionów
Karpat Polskich. Pobierz

XIII. Artur Ostromęcki, Dariusz Zając, Zmiany w wybranych czynnikach rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu górskiego. Pobierz

XIV. Ryszard Kata, Znaczenie gospodarstw rolnych w kształtowaniu dochodów ludności rolniczej
w obszarach górskich. Pobierz

XV. Ewa Pałka, Rozwój agroturystyki w regionie Gór Świętokrzyskich. Pobierz

XVI. Marian Woźniak, Wykorzystanie wyników projektu Foresight w zarządzaniu produktem turystycznym
na obszarach górskich Podkarpacia. Pobierz