P O L S K A A K A D E M I A N A U K
Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich
31-016 KRAKÓW, ul. Sławkowska 17
tel.(fax): (012) 422 72 56
KOMUNIKAT 1
W związku z rocznicą 50-lecia istnienia Komitetu
przypadająca na rok 2007
Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN
wraz z Polskim Towarzystwem Rozwoju Ziem Górskich
organizują w dn. 10-11 września 2007 roku w Krakowie
Konferencję Naukową
na temat:
„Kierunki zmian w gospodarowaniu na obszarach górskich i ich wpływ na środowisko”

Cel i problematyka Konferencji:

Celem konferencji jest przedstawienie działalności Komitetu w okresie 50 lat jego istnienia oraz zmian, jakie nastąpiły w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów górskich, w ostatnich latach.

Proponowany zakres tematyczny konferencji obejmował będzie:

- zagadnienia zagospodarowania przestrzennego,

- gospodarki rolnej z uwzględnieniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,

- gospodarki leśnej,

- gospodarki wodnej,

- infrastruktury technicznej wsi,

- turystyki,

Konferencja będzie 2-dniowa połączona z objazdem terenowym. W czasie obrad na sali przewiduje się wygłoszenie kilku referatów głównych oraz przedstawienie komunikatów w wystąpieniach dyskusyjnych. Zarówno referaty jak też komunikatów winny zwierać najnowsze dane z zakresu poruszanej tematyki i dotąd niepublikowane.

Publikacje materiałów konferencyjnych przewiduje się w Problemach Zagospodarowania Ziem Górskich.

Koszty uczestnictwa:

Przewidywany koszt udziału w konferencji (bez druku referatów) wynosi 300 zł.

Obejmował on będzie: koszty organizacyjne, przejazd autokarem w czasie konferencji terenowej, obiad w terenie i Krakowie.

Terminy:

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z tytułem referatu i jego streszczeniem (do 1 str.) prosimy przesłać na adres organizatorów do dn. 31.01.2007 roku.

Kompletne opracowania (po wstępnym ich zatwierdzeniu) winny być przesłane do dn. 30 kwietnia 2007 roku na adres Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN faksem lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dalsze informacje dotyczące konferencji i opłat podane zostaną w następnym komunikacie.

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska, Przewodnicząca

Dr Anna Czemerda, Sekretarz

Prof. dr hab. Stanisław Cebula

Dr Eligiusz Brzeźniak

Prof. dr hab. Stanisław Kopeć

Prof. dr hab. Zenon Pijanowski

Za komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Stanisław Kopeć