W dniu 6 czerwca 2013 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa

pt.” Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich terenów górskich”

Konferencja została zorganizowana przez Sekcję Sudecką Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Posiedzenie to jest kontynuacją corocznych spotkań środowiska naukowego z różnych dyscyplin zajmujących się problematyką obszarów górskich w Polsce w ramach prac Komitetu Zagospodarowania Ziem Gorskich PAN. W tym roku dyskutowano nad miejscem obszarów sudeckich w strategii rozwoju województwa dolnośląskiego. Zagadnienie to przedstawił dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowego Województwa Dolnośląskiego dr Maciej Zathey. Zaprezentowano również rezultaty badań prowadzonych przez pracowników Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych związanych z tworzeniem marki produktu regionalnego „wołowina sudecka”.  Przesłanką podjęcia tematu było zgłoszenie propozycji wytwarzania produktu regionalnego przez rolników skupionych w Związku Producentów Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej w Międzylesiu. Celem projektu było zaś przygotowanie do wdrożenia produktu regionalnego „wołowina sudecka” na obszarach obejmujących sześć powiatów województwa dolnośląskiego: kłodzkiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego i lubańskiego. Temat ten został zaprezentowany przez prof. dr hab. Bożenę Tańską–Hus i dr inż. Stanisława Mintę z Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podczas konferencji poruszono także problem alternatywnych źródeł dochodów – o biomasie z wierzby wiciowej w Sudetach mówił prof. Józef Sowiński, a o wartości gospodarczej górskich użytków zielonych w Sudetach objętych Programem Rolnośrodowiskowym powiedziała dr inż. Longina Nadolna z Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych we Wrocławiu. W obradach brali udział członkowie Sekcji Świętokrzyskiej KZZG PAN, dr Ewa Pałka-Łebek i dr inż. Janina Wrońska-Kiczor, które przedstawiły referaty dotyczące  rozwoju agroturystyki w Górach Świętokrzyskich w aspekcie ich otoczenia instytucjonalnego i przyszłości rolnictwa świętokrzyskiego w świetle strategii rozwoju do 2020 roku.

Część referatową zakończyła prezentacja prof. Krzysztofa Mazurskiego z Politechniki Wrocławskiej pt. „Marianna Orańska i jej wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Kotliny Kłodzkiej”.

                                 

                                                                                                                      Prof. dr hab. Barbara Kutkowska