Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zagrożenia lasów w górskich parkach narodowych – skutki geoekologiczne”

 

            Konferencja „Zagrożenia lasów w górskich parkach narodowych – skutki geoekologiczne” odbyła się w dniach 27-28 maja 2013 r. w Mąchocicach Kapitulnych koło Kielc. Jej organizatorami byli: Sekcja Świętokrzyska KZZG PAN, Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Park Narodowy oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

W pierwszym dniu konferencji w dwóch dopołudniowych sesjach referatowych wygłoszono 10 referatów. Po przerwie obiadowej odbyło się zebranie plenarne Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich. Po południu miała miejsce kolejna sesja referatowa oraz sesja posterowa, w czasie których zaprezentowano 13 referatów i komunikatów.

W drugim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa w Świętokrzyskim Parku Narodowym, w trakcie której omówiono między innymi problemy: budowy, ukształtowania i klimatu pasma Łysogór, aktualny stan lasów i współczesna kondycja jodły, zarastanie gołoborzy, dawne hutnictwo w otoczeniu Łysogór, funkcjonowanie Stacji Monitoringu Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK, elementy tradycji kulturowych w rejonie Łysogór.  

            W konferencji wzięło udział około 50 osób. Byli to przedstawiciele wybranych ośrodków naukowych, zaś odrębną grupę stanowili przedstawiciele poszczególnych nadleśnictw w obrębie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem publikacji pokonferencyjnej, w której zostaną opublikowane referaty wygłoszone na konferencji.

 

 

                                                      Opracowała

                                                      Ewa Pałka

                                                      Sekcja Świętokrzyska KZZG PAN