Rok 2013:
 
Sprawozdanie z Zebrania Plenarnego Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN z dnia 21 października 2013
 
Konferencja "Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich terenów górskich"
 
  
Konferencja "Zagrożenia lasów w górskich parkach narodowych – skutki geoekologiczne"
27-29.05.2013  Mąchocice Kapitulne k/Kielc

Znaczenie obszarów górskich w realizacji strategii „Europa 2020"
Ochrona różnorodności biologicznej w karpackich lasach prywatnych w leśnictwie wielofunkcyjnym
 
 
Rok 2012:

Czynniki rozwoju regionalnego w kontekście globalizacji
 
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej nt. "Problemy gospodarki ziemią rolniczą ze szczególnym uwzględnieniem regionów rozdrobnionych agrarnie"
  
 
 
Sprawozdanie merytoryczne z konferencji naukowej pt: „Możliwości i bariery rozwoju środowiskowych, społecznych i ekonomicznych funkcji obszarów górskich”

Apel bieszczadzki

 

Sprawozdanie merytoryczne z konferencji naukowej nt. "Współczesne problemy rozwoju ziem górskich"

Sprawozdanie


Sprawozdanie z konferencji naukowej
„Kierunki zmian zagospodarowania obszarów górskich i ich wpływ na środowisko"

Sprawozdanie


Konferencja pt. "Kierunki zmian w gospodarowaniu na obszarach górskich i ich wpływ na środowisko"
Komunikat 1
Komunikat 2

 

Konferencja pt. „Gospodarka regionalna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich" - 18 maja 2006r.

Sprawozdanie


Sprawozdanie z zebrania plenarnego Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN

Sprawozdanie

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.